SPRAWY RODZINNE

Detektyw - Sprawy rodzinne I.1.13

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne to często najdelikatniejsze i najtrudniejsze sprawy dla każdego. Pojawia się przy ich okazji najwięcej emocji i trudniej pogodzić się z osobami, które są lub były nam bliskie i z którymi kiedyś budowało się wspólną przyszłość. Niezbędne jest w tych przypadkach trzeźwe i obiektywne spojrzenie „z zewnątrz” oraz ustalenie i zaakceptowanie faktów, które często są nie do zaakceptowania.
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

Jeżeli:
– nie wiesz kto jest Twoim ojcem lub matką
– zastanawiasz  się, czy niania sprawująca opiekę nad dziećmi jest uczciwa i odnosi się do dzieci we właściwy sposób
– masz wrażenie, że członek Twojej rodziny popadł w niewłaściwe towarzystwo
– masz potrzebę  dochodzenie roszczeń majątkowych lub czy określanie udziału w spadku
– obawiasz się o dzieci lub innych członków rodziny,
to skontaktuj się z nami a pomożemy Ci.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

– miejsce pracy
– kontakty osobowe
– tryb życia

– wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą
– kontrola pod kątem zagrożenia demoralizacją
– kontrola rodzicielska
– weryfikacja sposobu sprawowania opieki

– kontrola opieki nad dziećmi (rodzina, żłobek, przedszkole, szkoła)
– kontrola i weryfikacji opieki nad dzieckiem (niania, opiekunka, żłobek, przedszkole)
– pełna obserwacja dziecka
– spędzanie wolnego czasu
– kontakty towarzyskie
– kontrola korzystania z używek
– potencjał czynów zabronionych

– pośrednictwo w zbieraniu materiału genetycznego
– ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca
– pobranie odpowiedniego materiału DNA do weryfikacji

Umów się na bezpłatną konsultację