ZBIERANIE DOWODÓW

Detektyw - Zbieranie dowodów I.1.17

Zbieranie dowodów

Zbieranie dowodów niezależnie od ew. formalnie prowadzonego śledztwa pomaga lepiej przygotować się lub zabezpieczyć przed ew. porażką procesową. Działanie to można również podjąć po zamknięciu oficjalnego śledztwa, ponieważ jeśli znajdzie się ku temu istotne przesłanki, śledztwo może zostać wznowione.
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

Jeżeli:
– jesteś niezadowolony z przebiegu śledztwa,
– jesteś niezadowolony z ilości i/lub jakości zebranych dowodów,
– śledztwo zostało umorzone a Ty masz poczucie bezsilności lub niesprawiedliwości,
– chcesz udowodnić swoją wersję wydarzeń (fakty),
zgłoś się do nas a pomożemy Ci dowieść prawdy.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

Umów się na bezpłatną konsultację