Zakres usług świadczonych przez naszą agencję obejmuje w szczególności prawo rodzinne i karne, a także gospodarcze i cywilne. W naszej pracy wszystkie informacje, które powierzycie Państwo naszej agencji są chronione tajemnicą adwokacką.

Zapewniamy kompleksową ochronę Twoich interesów prawnych. Agencja Detektywistyczna Pozaroszczyk, świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz prawnym zapewniając najwyższy standard świadczonych usług. W naszej pracy połączyliśmy doświadczenie detektywa i adwokata.

Rzetelna analiza dostarczonego oraz zebranego materiału dowodowego i jego późniejsze przygotowanie na potrzeby procesowe i pozaprocesowe, pozwala nam niezwykle skutecznie reprezentować naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, a także przed organami administracji publicznej.

Zapraszamy do współpracy.

Umów się na bezpłatną konsultację