Zdobycie uprawnień pozwalających na podjęcie pracy jako detektyw wcale nie jest szczególnie trudne. Czy jednak oznacza to, że nie ma znaczenia, do kogo się skierujesz po pomoc? Czy każdy detektyw będzie równie skuteczny? Dowiedz się, co rzutuje na efektywność jego działań i jak doświadczenie pomaga mu na osiąganie lepszych rezultatów.

Wymagania prawne, aby zostać detektywem

Większość spośród stawianych detektywom wymagań jest bardzo łatwa do spełnienia. Wykształcenie średnie, ukończone 21 lat, zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie (lub kraju członkowskiego UE) – ewentualnie pozwolenie na pracę czy orzeczenie lekarskie o braku psychicznych przeciwwskazań do pracy w charakterze detektywa. Do tego w ciągu ostatnich 5 lat nie można być dyscyplinarnie zwolnionym z Policji, ABW, AW, Straży Granicznej, BOR, czy organów administracji sądowej. Kandydat musi ponadto wykazać się pozytywną opinią komendanta powiatowego, rejonowego czy miejskiego policji oraz potwierdzić odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i przepisów związanych z wykonywaniem zawodu detektywa.

Jak nietrudno zauważyć, spełnienie wspomnianych wymagań nie czyni z nikogo automatycznie dobrego detektywa. W związku z tym nawet osoby legitymujące się licencją niekoniecznie mają doświadczenie czy wypracowany warsztat zawodowy. Oznacza to, że nawet płacąc spore pieniądze, niekoniecznie możesz mieć pewność uzyskania oczekiwanych rezultatów. Chyba że postawisz na fachowca, który już wcześniej miał okazję się podszkolić lub uzyskać pożądane kompetencje. Niektórzy detektywi wcześniej mieli okazję pracować w służbach mundurowych – co okazuje się doskonałym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym.

Praca w służbach mundurowych, a detektyw – doskonałe uzupełnienie

Wielu byłych policjantów, pracowników Agencji Wywiadu czy nawet Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przejściu na emeryturę decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Uzyskane kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie doskonale sprawdzają się w pracy detektywa. Umiejętność prowadzenia obserwacji, pracy z ukrycia, prowadzenia celowych rozmów ze świadkami wydarzeń, białego wywiadu, gromadzenia i przetwarzania informacji, a także pracy pod presją i wyciągania wniosków okazują się niezastąpione w pracy detektywa. A właśnie z tym wiąże się praca w służbach mundurowych! Warto wspomnieć o wpojonej dyscyplinie, umiejętności kontrolowania swoich emocji czy znajomości metod operacyjnych. Te ostatnie potrafią zresztą dać ogromną przewagę nad osobami odbierającymi „cywilne” przyuczenie do zawodu.

Nie oznacza to oczywiście, że samo posiadanie doświadczenia w służbach mundurowych czyni z kogoś doskonałego detektywa. Jednak stojąc przed wyborem osoby, która pomoże Ci w rozwiązaniu najważniejszych życiowych decyzji, zdecydowanie lepiej postawić na kogoś, kto w każdej sytuacji zachowa „zimną głowę” i będzie metodycznie dążył do celu, a niżeli na taką, która relatywnie niedawno rozpoczęła swoją przygodę z branżą detektywistyczną.

Detektyw i służby mundurowe – jeszcze jedna korzyść

W pracy detektywa ogromną wartość mają także kontakty. Chociaż w wielu przypadkach niezbędna będzie umiejętność zjednania sobie nowo poznanych osób, to nabyte w czasie służby znajomości potrafią również zaprocentować podczas prowadzenia postępowań. Choć rzadko się o tym mówi, to właśnie poprzez dawnych znajomych w służbach, detektywi są w stanie jeszcze skuteczniej prowadzić śledztwa.

W czym pomoże Ci dobry detektyw?

Wśród najczęściej wykonywanych przez detektywów czynności operacyjnych wymienić można obserwacje (zwłaszcza podejrzewanych o niewierność partnerów), poszukiwanie zaginionych osób, prowadzenie białego wywiadu, sprawdzanie lojalności pracowników oraz pomoc przy rekrutacji. Detektywi współpracują zarówno z klientami indywidualnymi, jak i z firmami. Jeśli więc potrzebujesz fachowego podejścia do Twojego problemu, to pomoc – oferowana przez naszą agencje Detektyw Pozaroszczyk – okaże się nie do przecenienia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszego – nabytego m.in. w służbach mundurowych – doświadczenia.

Recent Posts