Porwania rodzicielskie

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Porwania rodzicielskie

 
 
 
 

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.W przypadku zaistnienia takiej sytuacji bezwzględnie najpierw należy spróbować skontaktować się z rodzicem, lub innymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy to mogliby mieć jakąś wiedzę o zaistniałej sytuacji. W przypadku braku takiej możliwości lub stwierdzenia okoliczności zaginięcia, należy natychmiast zgłosić fakt zaginięcia / porwania na policji.
Kolejnym krokiem jest kontakt z nami, w celu jak najszybszego ustalenia faktów i odzyskania dziecka.
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

 

Jeżeli:
– masz obawy, że drugi rodzic /opiekun ma zamiar porwania
– chcesz się zabezpieczyć przed porwaniem
– chcesz odzyskać porwane dziecko,
natychmiast skontaktuj się z nami a uniemożliwimy to, lub pomożemy w odzyskaniu dziecka.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 
 
DZIAŁANIA PREWENCYJNE CHRONIĄCE PRZED PORWANIEM
USTALENIE OKOLICZNOŚCI PORWANIA
USTALENIE ŚWIADKÓW
ZEBRANIE DOWODÓW PROCESOWYCH
USTALENIE MIEJSCA POBYTU DRUGIEGO RODZICA / OPIEKUNA
USTALENIE MIESCA POBYTU DZIECKA
POMOC W ODZYSKANIU DZIECKA / DOPROWADZENIE DO ODZYSKANIA