wywiad gospodarczy

 

DZIAŁANIA WYWIADWOWCZE W FIRMACH

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na poszukiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji przydatnej i wspomagającej działalność gospodarczą.
Są to działania niezabronione i prowadzone zgodnie z prawem, z zachowaniem możliwych gwarancji istotnych dla ochrony majątku firmy, z uwzględnieniem optymalizacji jakości, terminów i kosztów.
Wywiad gospodarczy jest zatem narzędziem do:
– pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
– podejmowania czynności w celu wpływania na otoczenie gospodarcze i socjalne
– walki ze szpiegostwem gospodarczym (kontrwywiad gospodarczy)
– walki z wywiadem gospodarczym wymierzonym w firmę (kontrwywiad analityczny)
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

 

Etapy działań wywiadowczych realizowanych przez naszą firmę:
– identyfikacja potrzeb informacyjnych
– weryfikacja i stworzenie katalogu / grup / działów potrzeb informacyjnych
– wyszukiwanie, pozyskiwanie i gromadzenie właściwych danych ze źródeł formalnych i nieformalnych poprzez działania typu desk-research oraz działania operacyjne w terenie
– analiza zgormadzonych informacji (samodzielnie lub wspólnie z klientem)
– raport zawierający sugestie dotyczące możliwych do podjęcia działań wywierających wpływ na otoczenie

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 
 
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW (DOSTAWCY I ODBIORCY)

– sprawdzenie wiarygodności danych firmowych
– sprawdzenie wypłacalności, zadłużeń, przeterminowanych płatności
– sprawdzenie prawdziwości deklarowanych elementów struktury biznesowej ważnych
z punktu widzenia realizacji kontraktów (biura, magazyny, punkty sprzedaży, park maszynowy, itp.)
– sprawdzenie struktury i sposobów zatrudniania pracowników
– sprawdzenie czynników mających wpływ na jakość produktów, komponentów i/lub obsługi klienta
– sprawdzenie sposobu i procedur jakości obsługi klienta
– weryfikacja powiązań gospodarczych (udziałowych, finansowych, zależności od siebie osób i spółek)

 

 

SPRAWDZANIE MAJĄTKU UDZIAŁOWCÓW ( POTENCJALNYCH UDZIAŁOWCÓW)

– sprawdzenie wiarygodności finansowej udziałowców
– wyszukiwanie i weryfikacja faktycznie posiadanego majątku w stosunku do deklarowanego
– weryfikacja prawdziwości deklarowanego stylu i sposobu funkcjonowania w biznesie
– weryfikacja sposobu spędzania czasu w stosunku do deklarowanego / oczekiwanego
– weryfikacja realizacji uzgodnionych schematów funkcjonowania jako udziałowiec

 

 

ANALIZA SIECI POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH

– wyszukiwanie i weryfikacja powiązań prywatnych i biznesowych pomiędzy uczestnikami danego procesu gospodarczego
– wyszukiwanie i określanie faktycznych struktur biznesowych – handlowych, udziałowych, itp. w zdefiniowanym obszarze

 

 

ANALIZA SIECI POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH

– wyszukiwanie i weryfikacja powiązań prywatnych i biznesowych pomiędzy uczestnikami danego procesu gospodarczego
– wyszukiwanie i określanie faktycznych struktur biznesowych – handlowych, udziałowych, itp. w zdefiniowanym obszarze

 

 

ANALIZA KONKURENCJI

– wyszukanie i określenie konkurencji i potencjalnej konkurencji we wskazanym sektorze, zasięgu geograficznym, targetowym (grup docelowych odbiorców)
– określenie potencjału gospodarczego wskazanych konkurentów
– analiza powiązań gospodarczych
– wyszukanie, określenie i analiza struktury biznesowej (np. biura, magazyny, sklep, sieci handlowe, park maszynowy, itp.)
– analiza struktury pracowniczej
– analiza systemowa procesów biznesowychy

 

 

ANALIZA I WSKAZANIA NA ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE PR INTELIGENCE

– analiza sektora i wytyczne dla budowania przekazów informacyjnych
– wyszukiwanie sytuacji krytycznych w sektorze i/lub u konkurencji
– przeciwdziałanie sytuacjom krytycznym

 

 

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji to identyfikowanie, weryfikacja i eliminacja działań niezgodnych z prawem lub dobrym obyczajem w obszarach:
– własności intelektualnej (nazwa, logo, patenty, wzory)
– własności przemysłowej (technologie)
– wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa
– nieuczciwego oznaczanie towarów lub usług
– podróbek
– naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa
– nieuczciwej reklamy
– podkupywania pracowników
– szpiegostwa przemysłowego

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę skonfiguruj swoją przeglądarkę internetową Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close