Wywiad przedmałżeński

Weryfikacja przedślubna

Wywiad przedmałżeński

 
 

Wywiad przedmałżeński to bardzo popularna w wysoko rozwiniętych krajach forma
weryfikacji osób, które już za chwilę staną się częścią naszej rodziny lub imperium finansowo-gospodarczego. Weryfikacja takiej osoby pod kątem wiarygodności i zgodności ze stanem faktycznym pozwoli nam i/lub naszym dzieciom i/lub innym członkom rodziny uniknąć niespodzianek zarówno w sferze emocjonalno-uczuciowej, jak i w sferze majątkowej. Potrafi też uchronić nas przed przejęciem na siebie nie swoich zobowiązań w obu tych sferach.
Sprawdzimy dla Ciebie potencjalnego, nowego członka rodziny. Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

 

Jeśli masz podejrzenia w zakresie:
– prawdomówności
– pochodzenia
– stanu cywilnego
– szczerości intencji
– wierności
lub po prostu masz wrażenie, że „coś jest nie tak”
skontaktuj się z nami a my zweryfikujemy Twoje podejrzenia.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 
 
USTALENIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Weryfikacja obecnej tożsamości
– data i miejsce urodzenia
– imię i nazwisko (ewentualne zmiany)
– rodzice, rodzina
– wiarygodność dokumentów

USTALENIE PRZESZŁOŚCI

Weryfikacja znanej lub deklarowanej przeszłości ze stanem faktycznym
– data i miejsce urodzenia
– miejsca zamieszkania
– wykształcenie, szkoły
– kariera zawodowa, miejsca zatrudnienia
– środowisko znajomych
– opinie z miejsc zamieszkania, miejsc pracy, znajomych

WERYFIKACJA WIERNOSCI

Weryfikacja pod kątem lojalności w stosunku do członków rodziny, partnerów życiowych
– weryfikacja przeszłości w danym zakresie
– obserwacja zachowań
– prowokacje

USTALENIE KARALNOSCI

Weryfikacja aktualnego zadłużenia i jego stanu
– weryfikacja BIK
– wyszukiwanie i weryfikacja pożyczek, umów kredytowych poza system bankowym
– weryfikacja sytuacji finansowej i posiadanego majątku
– obserwacja i weryfikacja wydatków

WERYFIKACJA ZADŁUŻENIA ZOBOWIĄZAŃ

Ustalenie prawdziwości deklaracji ze stanem faktycznym
– ustalenie w centralnym rejestrze osób skazanych
– ustalenia w zakresie zapisów wykreślonych
– weryfikacja ew. postępowań sądowych, śledztw prokuratorskich, podejrzeń

AKTUALNY WYWIAD ŚRODOWISKOWY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA / PRACY

Weryfikacja deklarowanego stylu, sposobu życia oraz zachowań w stosunku do rzeczywistości w środowiskach w których dana osoba funkcjonuje.
– wywiady środowiskowe: rodzina, sąsiedzi, odwiedzane sklepy, kluby
– wywiady pracownicze: pracodawcy, zwierzchnicy, podwładni, koleżanki i koledzy z pracy, kontrahenci, itp.