Zbieranie dowodów

Zbieranie materiałów dowodowych

Zbieranie dowodów

 
 

Zbieranie dowodów niezależnie od ew. formalnie prowadzonego śledztwa pomaga lepiej przygotować się lub zabezpieczyć przed ew. porażką procesową. Działanie to można również podjąć po zamknięciu oficjalnego śledztwa, ponieważ jeśli znajdzie się ku temu istotne przesłanki, śledztwo może zostać wznowione.
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

Jeżeli:
– jesteś niezadowolony z przebiegu śledztwa,
– jesteś niezadowolony z ilości i/lub jakości zebranych dowodów,
– śledztwo zostało umorzone a Ty masz poczucie bezsilności lub niesprawiedliwości,
– chcesz udowodnić swoją wersję wydarzeń (fakty),
zgłoś się do nas a pomożemy Ci dowieść prawdy.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 
 
POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE W PROKURATURZE
MATERIAŁ DO SPRAW CYWILNYCH
POSZUKIWANIE ŚWIADKÓW ZDARZEŃ  / WYKROCZEŃ I PRZESTĘPSTW
RETROSPEKCJA POALKOHOLOWA / PO NARKOTYKACH
OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZEŃ / WYPADKÓW DROGOWYCH
BADANIA DNA