obserwacja osob

 

ZDOBĘDZIEMY NIEZBĘDNE INFORMACJE

Obserwacja

Obserwacja to zastosowanie różnych technik operacyjnych mające na celu zdobycie informacji

o obserwowanym obiekcie (osoba, obiekt, pojazd) w celu ustalenia lub weryfikacji stanu faktycznego. Stosowana jest w celu zdobycia wiedzy, informacji i/lub dokumentacji na temat danego obiektu w aspekcie możliwości popełnienia przestępstwa, działań lub zachowań niezgodnych z prawem bądź ustaleniami lub stwierdzenia np. niewierności i/lub nielojalności.
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

 

Jeśli potrzebujesz informacji o:
– planie dnia danej osoby
– miejscach, gdzie przebywa
– osób, z którymi się spotyka
– aktywności w danym budynku
– trasach przemieszczania się pojazdów
skontaktuj się z nami a my zweryfikujemy sprawdzimy to dla Ciebie.

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

OBSERWACJA OSÓB

 

Obserwacja osób ma na celu określenie ich zachowań, postępowania, planu dnia, odwiedzanych miejsc oraz podejmowanych kontaktów zawodowych, prywatnych
i towarzyskich.
– jawna
– niejawna
– przenikanie do środowiska / towarzystwa
– określenie stopnia narażenia na niebezpieczeństwo osoby obserwowanej w związku z jej schematem zachowań i stylem życia
– sprawdzenie ew. zamieszania w nielegalne interesy, czyny zabronione
– sprawdzenie ew. możliwości zaszkodzenia innym
– ustalenie miejsc przebywania, zamieszkania, zameldowania
– ustalenie odwiedzanych miejsc
 
OBSERWACJA OBIEKTÓW

 

Obserwacja obiektów ma na celu określenie sposobu ich zabezpieczenia (lub braków zabezpieczenia) w celu ich eliminacji, odwiedzających je osób, przybywających do danego miejsca kontrahentów, gości, pracowników, itp.
– schematy zabezpieczeń
– eliminacja zagrożeń (kradzież, napad, włamanie)
– wjeżdżające / wyjeżdżające pojazdy
– sposób użytkowania
– określenie możliwości działalności niezgodnej z prawem / umowami / ustaleniami
 
OBSERWACJA POJAZDÓW

 

Obserwacja pojazdów ma na celu zdobycie wiedzy i informacji nt. sposobu wykorzystywania pojazdów oraz tego kto i  w jakim celu z nich korzysta,
np. w celu zgodnego z umową / ustaleniami wykorzystaniem (samochody firmowe, leasingowe, użyczone)
– określanie tras przejazdów
– sposób korzystania
– sposób jazdy (bezpieczeństwo, przepisy, ekonomia)
– miejsca parkowania
– osoby korzystające
– montaż modułów śledzących (gps)
– bezpieczeństwo, prewencja anty-kradzieżowa i -napadowa