Czym jest porwanie rodzicielskie i czy jest to przestępstwo? Czym różni się od uprowadzenia rodzicielskiego? Co można zrobić, jeżeli doszło do porwania rodzicielskiego i gdzie szukać pomocy?
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym wpisie.

Czym jest porwanie rodzicielskie, a czym uprowadzenie rodzicielskie?

W świetle prawa porwanie rodzicielskie i uprowadzenie rodzicielskie to dwie zupełnie różne sytuacje.

Porwanie rodzicielskie zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu Nr 124 Komendanta Głównego Policji jest zdarzeniem, w wyniku którego jeden z rodziców lub opiekunów prawnych posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z opiekunów pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi, lub zatrzymuje dziecko na stałe, tym samym pozbawiając go możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.
Porwanie rodzicielskie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kodeksu karnego nie stanowi przestępstwa, gdyż sprawcą jest osoba posiadająca pełną władzę rodzicielską. Niestety w przypadku porwania rodzicielskiego Policja nie ma podstaw prawnych do interwencji.
Uprowadzenie rodzicielskie to sytuacja, w której dziecko zabiera rodzic lub opiekun, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego prawa zostały zawieszone lub ograniczone. Uprowadzenie dziecka przez rodzica zgodnie z art. 211 prawa karnego jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Taki czyn należy niezwłocznie zgłosić na Policję.

Kiedy dochodzi do porwania rodzicielskiego?

Najczęstszą przyczyna porwania rodzicielskiego jest konflikt rodzinny.
Do porwania rodzicielskiego dochodzi zazwyczaj w momencie rozpadu małżeństwa, rodzice nie potrafią porozumieć się w kwestii podziału władzy rodzicielskiej oraz miejsca zamieszkania małoletniej osoby.
Częstą przyczyną jest też chęć zemsty na byłym partnerze lub partnerce.
Inną przyczyną porwań rodzicielskich jest ucieczka przed przemocą psychiczną lub fizyczną.
Porwanie dziecka przez matkę lub ojca jest niewątpliwie trudną i dramatyczną sytuacją.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Co zrobić, gdy dojdzie do porwania dziecka przez ojca lub matkę i gdzie zgłosić porwanie rodzicielskie?

Jak już wcześniej napisaliśmy, porwanie rodzicielskie nie jest przestępstwem, a Policja nie zawsze będzie chciała interweniować i szukać zaginionego dziecka, traktując tę sytuację jako konflikt wewnątrzrodzinny.
Zgłaszając porwanie na komisariacie policji, funkcjonariusz sporządzi notatkę urzędową, która następie zostanie przekazana do właściwego sądu rodzinnego.
Co w takim razie zrobić, aby jak najszybciej odzyskać kontakt z zaginionym dzieckiem?
Przede wszystkim należy złożyć do Sądu opiekuńczego wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a także o jego odebranie oraz zawnioskować o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej osobie, która dopuściła się porwania.
Niestety zawiłe procedury i trudności w wyegzekwowanie wyroku sądu nakazującego odebranie dziecka rodzicowi trwają bardzo długo.
Doskonale wiemy, że dzieci zaginione na skutek porwań rodzicielskich
cierpią, a długie odseparowane i brak kontaktu z drugim z rodziców wyrządza im krzywdę zarówno psychiczną, jak i emocjonalną.
Dlatego w takiej sytuacji nie można czekać, należy działać natychmiast.
Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie pomoc doświadczonego biura detektywistycznego.

Jak może pomóc prywatny detektyw w przypadku porwania rodzicielskiego?

Wzajemne konflikty między rodzicami nie mogą powodować, że dziecko staje się kartą przetargową. Dobro oraz bezpieczeństwo dziecka są wartościami najwyższymi.
Ojciec nie ma prawa zabrać dziecka bez zgody matki i odwrotnie, matka nie może izolować dziecka od ojca, ukrywać go, czy też wywieźć do innego miejsca.
Jeśli jednak dojdzie do porwania rodzicielskiego, można liczyć na pomoc prywatnego detektywa. Przykładem dobrej i skutecznej agencji detektywistycznej zajmującej się porwaniami rodzicielskimi jest nasza agencja detektywistyczna Detektyw Pozaroszczyk.
Dla naszej agencji nadrzędnym celem jest pomoc tym rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane. Prywatny Detektyw niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia rozpoczyna poszukiwanie. Podejmie wszelkie możliwe czynności mające na celu ustalenie miejsce pobytu dziecka, sprawdza, czy jest bezpieczne, pomaga w mediacjach i odzyskaniu kontaktu, a następnie zgodnie z prawem w odzyskaniu dziecka.
Doświadczony prywatne detektyw podejmuje się również poszukiwań dziecka wywiezionego poza granice naszego kraju. Niestety takie zagrożenie wzrasta szczególnie w przypadku rodziców o różnym pochodzeniu lub obywatelstwie.
Jednak dzięki najnowszym metodom śledczym oraz specjalistycznemu sprzętowi profesjonalna agencja detektywistyczna ma realne szanse na szybkie i pomyślne odnalezienie dziecka również poza granicami kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszą agencją
Telefon kontaktowy: 739 567 672

Recent Posts